Giới thiệu

 • Tên công ty: CÔNG TY TNHH TAZMO VIỆT NAM
 • Ngày thành lập: 17/06/2008
 • Vốn điều lệ: 8,250,000 USD
 • Địa chỉ: Lô H.09, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Điện thoại: (028) 3873 4192 |  (028) 3873 4190
 • Fax: (028) 3873 4202
 • Ban Giám Đốc:
  Tổng Giám Đốc: Ông KAZUHISA FUKUO
 • Thông tin liên hệ:
  Ông FUKUO (Mobile: 0937 882 777) | Email: k-fukuo@tazmo-vn.com
  Ông LONG   (Mobile: 0913 989 397) | Email: anhlong@tazmo-vn.com
  (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)
 • Website: https://www.tazmo-vn.com
 • Lao động: 325 VietNamese, 3 Japanese (Aug 2023)